Het is voor ouders belangrijk om zich geen zorgen te hoeven maken over hun kinderen. Zaken als familierecht en erkenning van het kind zijn vaak relatief eenvoudig op juridisch gebied, maar er zijn veel regelingen en maatregelen voor uitzonderingen. Ik zorg ervoor dat alles voor u zo vloeiend mogelijk verloopt. Bij uitzondering, dan denkt men aan het verwekken van een kind door ongetrouwde ouders, maar ook het zoeken naar een uitkomst als één van de ouders weigert het kind of de andere ouder te erkennen. Voor dit soort zaken binnen het familierecht en erkenning hoop ik zelf altijd zo min mogelijk de rechter nodig te hebben en tot een goede afloop te komen in belang van het kind zelf.

direct-contact-blokland

Het erkennen van kinderen, vaders en moeders

Familierecht en de erkenning van de ouders van een kind is doorgaans automatisch geregeld tijdens een huwelijk. Het echtpaar is hierbij meteen ook de juridische vader en moeder van het kind. Als het echtpaar niet is getrouwd, komt alleen de moeder van het kind automatisch in familierechtelijke verhouding. De vader heeft dan de mogelijkheid het kind te erkennen als zijn eigen, en moet hiervoor naar de Burgerlijke Stand. Voor het familierecht is de vader dan ook de juridische vader, mits de moeder de erkenning van het kind toestaat.

Wanneer de moeder weigert om de vader haar kind te laten erkennen, kan hij via de rechtbank vragen om vervangende toestemming. In het familierecht kan deze toestemming voor erkenning van een kind alleen aangevraagd worden door de verwekker van het kind, oftewel de biologische vader. Als het echter de biologische vader is die weigert om het kind te erkennen, kan de moeder via de rechtbank het vaderschap laten vaststellen. Mocht hieruit blijken dat hij daadwerkelijk de verwekker was van het kind, dan volgt volgens het familierecht ook de erkenning van het kind en wordt de vader onderhoudsplichtig aan het kind.

Het ontkennen van ouderschap

Het kan ook voorkomen binnen het familierecht dat erkenning van een kind ongedaan moet worden gemaakt. Het meest eenvoudige voorbeeld hierbij is een echtscheiding die lang op zich laat wachten. Als de ouders officieel nog getrouwd zijn tijdens de geboorte van het kind, volgt volgens het familierecht dat de vader automatische erkenning van het kind krijgt. Als kort daarna het echtpaar gaat scheiden, kan via de rechtbank een procedure worden begonnen om dit te ontkennen.

Minder plezierig is het als de vader na de erkenning van zijn kind ontdekt dat hij niet de verwekker is. In dit geval kan hij de erkenning ongedaan laten maken via de rechtbank. Voor al deze procedures in het familierecht en de erkenning of ontkenning van kind en ouders sta ik klaar met juridisch advies en hulp. Het kan veel stress opleveren om onzeker te zijn over uw kind en ik zal daarom mijn uiterste best doen om dit soort zaken zo min mogelijk uw leven te laten verstoren. Familierecht en erkenning van een kind zijn zaken voor de rechtbank, en ik houd ze daar zodat u zich kan richten op uw familie.