Ouderlijk gezag

In het huwelijk heeft u samen het ouderlijk gezag over uw kinderen. Omdat u immers allebei even belangrijk bent voor de kinderen en evenveel verantwoordelijkheid draagt. Na verbreking van de relatie mag dat niet veranderen. Maar het gescheiden zijn maakt het samen gezag uitoefenen over de kinderen niet gemakkelijker. Daar komt overleg bij kijken, respect voor elkaars mening. Terwijl het niet de bedoeling is dat u zich met alles, dat de ander in verband met de kinderen doet, bemoeit. Want dat werkt weer niet.

Het kan zijn, dat u niet gehuwd samenleeft, kinderen heeft gekregen, maar niet het gezamenlijk ouderlijk gezag heeft geregeld. Het kan zijn dat u na verbreking van uw relatie alsnog het gezamenlijk ouderlijk gezag wenst. Dat is wel eens lastig.

Het kan zijn, dat u na een verbroken relatie gaat samenleven met een nieuwe partner. Het kan zijn, dat die nieuwe partner een veel belangrijker rol voor uw kinderen gaat spelen dan de echte ouder, bijvoorbeeld als die ouder helemaal niet meer in beeld is of omdat die is overleden. Het kan zijn, dat u een kind wil of al heeft met een partner van gelijk geslacht. In al dit soort situaties is het denkbaar dat het gezamenlijk ouderlijk gezag geregeld wordt. Bij al dit soort situaties kan ik u adviseren en juridische hulp bieden als u het ouderlijk gezag wilt regelen.