Tarieven

Een advocaat heeft het image duur te zijn. Nu kost het werk van een advocaat natuurlijk geld. Ik zet mij echter in om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Dat doe ik door mijn uurtarief (nu €199,- exclusief 21% btw) en door een beroep te doen op gefinancierde rechtshulp als u daarvoor in aanmerking komt. Mijn inzet wordt overigens niet bepaald door de vraag of u mijn uren geheel zelf moet betalen of dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp.  

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, werk ik op uurbasis. Tevoren maak ik met u een afspraak over de kosten en over de wijze van betalen. Een inschatting van de totale kosten is meestal moeilijk zo niet onmogelijk. Toch waak ik ervoor dat de kosten niet onnodig oplopen.  

Het is mogelijk, dat de kosten geheel of gedeeltelijk gedekt worden door een rechtsbijstandverzekering. Als u zo’n verzekering heeft, kunt u het beste tevoren navragen of die verzekering de kosten van mijn werkzaamheden vergoedt.  

Als uw fiscaal inkomen in 2017 lager was dan € 27.300,- bruto (als u alleenstaand bent) dan wel € 38.600,- bruto (als u gehuwd of samenwonend bent dan wel een éénoudergezin vormt), dan kunt u (in 2019) in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (zie ook www.rvr.org). Het aanwezige liquide vermogen mag (in 2017) dan ook niet meer zijn dan € 25.000,-  

Het gevolg is, dat uw kosten (in zaken betreffende het personen-en familierecht) beperkt blijven tot een eenmalige eigen bijdrage in mijn kosten van € 345,- minimaal tot € 849,- maximaal. Dit geldt ongeacht de hoeveelheid tijd, die uw zaak in beslag neemt. Als er een procedure gevoerd moet worden, komen er nog kosten bij. Het gaat dan om het griffierecht (een eenmalige heffing door de rechtbank), soms kosten van een deurwaarder en kosten van uittreksels. De omvang van de bijkomende kosten wordt altijd tevoren in kaart gebracht.   

Een scheiding kost op zichzelf altijd al veel. Maar ook een zaak over bijvoorbeeld alimentatie of een omgangsregeling. Niemand zit dan ook nog op hoge advocaatkosten te wachten. Mijn uitdaging is een optimaal resultaat voor u te bereiken en tegelijk uw kosten binnen het redelijke te houden.